"Év Gyógyszere 2017" pályázati kiírás

Év gyógszere díjA Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
meghirdeti az

"Év Gyógyszere 2017"

pályázatát

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) 1997-ben "Év Gyógyszere" díjat alapított. A díj Asszonyi Tamás, szentendrei képzőművész alkotása: egy nagyméretű bronz dombormű, valamint egy kísérő oklevél. A védjegyzett díj megalapításával az MFT-t az a szándék vezérelte, hogy szakmai presztízsével segítse elő azon nemes célt, hogy hazánkban a betegségek gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások honosodjanak meg.

Pályázati feltételek

1. Pályázhatnak a Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és -forgalmazó cégek.

2. Pályázni lehet azon gyógyszerkészítménnyel, amely az EU-ban és/vagy Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik (az engedélyt 2012. január 1. és 2016. január 1. közötti dátummal állították ki), és melynek társadalombiztosítási támogatásba való befogadása hazánkban megtörtént.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell azokat a gyógyszerre vonatkozó lényegi adatokat, melyek alapján a gyógyszer az illetékes hatóságtól a forgalomba hozatali engedélyt megkapta, továbbá az azóta szerzett újabb ismeretek rövid összefoglalását is. Fel kell tüntetni a törzskönyvi engedélyezés és a forgalomba hozatali engedély számát és dátumát valamint nyilatkozni szükséges arról, hogy a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba való befogadása hazánkban megtörtént.

4. Külön csatolt oldalon (A4, 2-4 oldal) a pályázónak röviden össze kell foglalnia annak indoklását, hogy a gyógyszer miért jelent lényeges előrelépést az adott terápiás területen.

5. A pályázatot 2 példányban kell eljuttatni az alábbi címre:

            Dr. Köles László főtitkár

            Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság

            1083 Budapest, Szigony u. 43.

6. A beérkezett pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége Bíráló Bizottságot alakít, mely külső szakértők véleményét is kikérve készíti el javaslatát. Ennek ismeretében az MFT Vezetősége titkos szavazással dönt a díj odaítéléséről. A felkért szakértők nem állhatnak Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és -forgalmazó céggel alkalmazotti viszonyban.

7. Az értékelés szempontjai:

  • A hatóanyag új hatásmechanizmuson alapul,
  • A gyógyszer áttörő kémiai és/vagy biológiai tudományos felfedezést testesít meg,
  • A gyógyszer hazánkban hiánypótló az adott terápiás területen,
  • A gyógyszernek kevesebb a mellékhatása, mint a hasonló kémiai szerkezetű/terápiás célra Magyarországon rendelkezésre álló hatóanyag(ok)/ készítmény(ek)é
  • A hatóanyag metabolizmusa és farmakokinetikája kedvezőbb, mint a hasonló kémiai szerkezetű/terápiás célra Magyarországon rendelkezésre álló hatóanyag(ok)/ készítmény(ek)é
  • A hatóanyagnak kevesebb az interakciós lehetősége,
  • A készítménynek jobb a terápiás hatása, mint a hasonló kémiai szerkezetű/terápiás célra Magyarországon rendelkezésre álló hatóanyag(ok)/ készítmény(ek)é
  • A készítmény kiszerelése olyan, ami jobb alkalmazhatóságot biztosít a beteg és/vagy a kezelő személyzet számára
  • A készítmény javítja az egészségügyi ellátás költséghatékonyságát,
  • A készítményben a hazai hozzáadott érték jelentős.

8. Az MFT vezetőségének joga van egy adott évben a díj kiadását szüneteltetni, ill. kivételes esetben két nyertes pályázatot hirdetni.

9.  A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. december 31.

10. A nevezési díj 750.000 Ft (hétszázötvenezer forint), melyet a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság 11709002-20334956 számú számlájára kérünk átutalni. A benyújtott pályázatokhoz az átutalásról szóló igazolást is kérjük mellékelni.

11. Az eredményhirdetés időpontja: 2018. március hó. Az ünnepélyes díjátadást az MFT és a díjazott cég közösen rendezi. A díj átadásának pontos dátumáról és helyszínéről a Társaság később ad felvilágosítást

 

Budapest, 2017. október 25.     

Dr. Köles László
az MFT főtitkára

My HSECP

Pártoló tagok

Richter Gedeon

Év Gyógyszere 2016

Boehringer Ingelheim JARDIANCE (empagliflozin)

Linkek

Nyelvek